The site is a blog about our circumnavigation

Monthly Archives: November 2018


733886D2-8EF0-4835-A683-7FA4F847618BFerdig med reparasjon av pinion shaft på SD50 seildrevet da jeg hadde en liten lekkasje og samtidig tok jeg vedlikehold av clutchen på seildrevet.

Continue reading